Rubriky
Informace

Něco málo o lektorském sboru

Nedílnou součástí každého „Setkání“ je i tříčlenná porota, která hodnotí každé představení v rámci rozborových seminářů, jež se konají v průběhu dnů konání festivalu vždy ve foyer NKC. Zde přinášíme něco stručného o těch porotcích, kteří budou hodnotit tento rok.

JIŘINA LHOTSKÁ

Tato rodilá Pražačka se již od dětství věnovala přednesu a na střední škole se dostala k divadlu. Dostává se k divadelnímu souboru Máj, kde hraje své první role, a zároveň studuje nástavbu na grafické škole, později pracuje jako technická redaktorka v n. p. Svoboda.

Roku 1972 se však dostala k divadlu ještě více – začala totiž v Mělníku pracovat jako dramaturgyně a též později studovala tento obor dálkově na DAMU. Začala se zajímat o dětské divadlo a stala se režisérkou a tvůrkyní nespočetné řady dětských představení. Pracovala pro ZUŠ v Neratovicích, poté se vrací do ZUŠ v Mělníku a v dalších letech pak vyučovala dramatickou výchovu na různých místech ve středních Čechách.

Roku 2004 se přestěhovala do Kladrub na Strakonicku, jelikož ji velká povodeň v roce 2002 kompletně vyplavila. Na divadlo však nezanevřela a nyní pracuje v literárně-dramatickém oboru v ZUŠ ve Strakonicích.

Je nejen režisérkou, ale i lektorkou a porotkyní na různých divadelních přehlídkách dětského divadla. Porotkyní na naší přehlídce ve Strašecí je již po několikáté.

KAREL TOMAS

Téměř dvacet let pracoval na úseku činoherního divadla v ÚKVČ, poté v NIPOS-ARTAMA, kde se zabýval netradičním divadlem a divadlem studentským.

Byl iniciátorem „Setkání netradičních divadel“ ve Valašském Meziříčí a také od roku 1992 organizoval přehlídku „Šrámkův Písek“ a divadelní dílny v Šumperku. V letech 2006 – 2008 žil přechodně v Anglii. Již mnohokrát byl na různých divadelních přehlídkách porotcem, v dnešní době pak opět připravuje v Šumperku divadelní dílny.

V Novém Strašecí je jako porotce poprvé.

JAN HNILIČKA

Nenápadná dlouhá silueta jeho postavy patří neodmyslitelně k divadlu Dagmar v Karlových Varech. Je tanečník, choreograf a herec. Nepochybně je i mistrem v utajování vlastní existence, takže se o něm nedá nikde nic najít, a jen dílem zlého šotka nemá dosud své vlastní heslo v databázi osobností amatérského divadla v ČR.