Rubriky
Informace

Historie

Vznik a historie NoStraDivadla

 • V září 1989 nastupuje do ZUŠ Nové Strašecí začínající učitelka LDO Iva Kaderková a organizuje první divadelní aktivity (kramářské písně, Camiho absurdní minikomedie, Noční můry Diany di Prima).
 • V červnu 1995 se poprvé koná akce Peřiny, která do budoucna začne nabalovat zájemce o divadlo – nejen pouliční.
 • V září 1995 zakládá Iva Dvořáková na Gymnáziu JAK nepovinný předmět Dramatický klub, brzy se sem přesunují středoškoláci dosud působící na ZUŠ, někteří navštěvují LDO ZUŠ i Dramatický klub.
 • Na jaře 1998 se poprvé koná krajská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, na které se spolu s divadlem Luna Stochov podílí i Dramatický klub při gymnáziu v Novém Strašecí.
 • V roce 2002 vzniká přesunem VO ZUŠ do budovy Tesly prostor pro divadelní sál ve staré budově ZUŠ a bývalí členové Dramatického klubu začínají chystat zahajovací představení – na práci na textech Hermora Liliy se sešli: Michal Isteník, Daniela Šteruská, Martina Tothová, Martin Volf a současní členové Dramatického klubu – nový Modrý sál byl otevřen 5. března 2003 představením Večer s Hermorem Liliou.
 • Divadelní soubor NoStraDivadlo vznikl uprostřed zkoušení v lednu 2003
 • Na jaře 2003 se nově vzniklé uskupení podílí na prvním ročníku krajské postupové přehlídky studentského divadla Setkání 2003 v DK Stochov.
 • V květnu 2003 se při Peřinách připojil Václav Stieber a Jakub Kleindienst, v září 2003 slavilo město Nové Strašecí 500 let od svého vzniku a přibyli Jiří Janúšek a Radek Koula.
 • Michal Isteník připravil vlastní adaptaci Divadelního románu Michaila Bulgakova a jádro NoStraDivadla začalo zkoušet, premiéra hry Za světly ramp se odehrála v prosinci 2003 (12. a poslední repríza hry proběhla koncem roku 2004, derniéra byla plánována na 4.1. 2006, ale nakonec nebyla realizována).
 • Občanské sdružení (přípravný výbor: Iva Dvořáková, Václav Stieber a Michal Isteník) bylo registrováno 11.2. 2005 jako Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo Ministerstvem vnitra ČR, na první valné hromadě spolku byl předsedou představenstva zvolen JUDr. Václav Stieber.
 • NoStradivadlo se okamžitě zapojilo do organizace nekomerčních kulturních aktivit v Novém Strašecí a je nedomyslitelně spjato s Peřinami, Many křivoklátskými, novostrašeckými masopusty, Tříkrálovými sbírkami a divadeními přehlídkami Setkání ve Strašecí (každoročně od 2004 v Novém Strašecí) a Dětská scéna Stochov (od 1998 dosud) či s Adventem Na Růžku. Od roku 2005 každoročně uspořádá sérii představení pro ZŠ a MŠ – NoStraDivadlo dětem.
 • 26. 1. 2005 četli členové noStraDivadla z nové knížky Tomáše Bednaříka Pověsti a příběhy Novostrašecka a uspořádali s ním besedu.
 • 26. 2. 2005 se konala první obnovená strašecko-pecínovská bumarafika – masopustní taneční zábava, pro kterou NoStraDivadlo připravilo vlastní kalendář.
 • 2. 9. 2005 měla premiéru inscenace Falešný autostop realizovaná Danielou Šteruskou v rámci seminární práce na Škvoreckého literární akademii vznikla za spolupráce a finanční podpory NoStraDivadla.
 • Ve dnech 24. – 30.9. 2005 pořádalo NoStraDivadlo v Machově mlýně Interkulturní seminář pro mládež z Česka, Německa, Polska a Francie za úzké spolupráce se Zahraničním oddělením KÚ Středočeského kraje.
 • 3. 3. 2006 proběhla 2. bumarafika Na Růžku v Pecínově, opět s novým kalendářem a bohatým programem.
  12. a 18.5. 2006 proběhly premiéry nového představení Nangijala, země na opačné straně oblohy (účinkovalo NoStraDivadlo, LDO ZUŠ a Dram. klub při gymnáziu, derniéra 18.9. 2007).
 • 6. 9. 2006 připravilo NoStraDivadlo pro V. Stiebera ke kulatým narozeninám Seifertovský večer.
 • 21.12. 2006 připravilo NoStraDivadlo spolu se studenty gymnázia Ruský večer.
 • 17.2. 2007 proběhla Na Růžku v Pecínově třetí, a zatím, poslední, Bumarafika.
 • 16.6. 2007 pořádalo NoStraDivadlo novou akci Pro kněžnu – ve spolupráci se spolkem Tyrš Lány a Krušovickým pivovarem, z opakování akce však nakonec sešlo.
 • 13.11. 2007 upořádalo NoStraDivadlo herecký večer mladých talentů pod názvem Mroda & Dažek, na kterém bylo představena práce žáků II. cyklu LDO ZUŠ.
 • 29. 4. 2008 autorské čtení textů studentů gymnázia J.A. Komenského v Novém Strašecí.
 • 31. 10. 2008 – Za pohádkou noční školou – Šípková Růženka – představení pro rodiče a děti v noční škole.
 • 2. 6. 2009 druhé autorské čtení textů studentů gymnázia J.A. Komenského v Novém Strašecí.
 • 11. 12. 2009 – Za pohádkou noční školou – Červená Karkulka – představení pro rodiče a děti v noční škole.
 • 12. a 19.12. 2009 – Co to znamená? – improvizace pro dvě herečky a diváky na téma vánočního příběhu o narození
 • 13.1. 2010 – autorské čtení a křest knihy studentů gymnázia Život, sen a fantazie
 • 22.5.2010 – Peřiny 2010
 • 1.6.2010 – Trosečníci – novostrašecká derniéra hry Slawomira Mrožka – hráli: Tomáš Baroch, Jonáš Vidra, Vojtěch Dvořák, Bára Tetaurová