Rubriky
Dětská scéna ve Strašecí Setkání ve Strašecí

Termíny krajských postupových přehlídek 2019

Setkání ve Strašecí 2019: 12. – 14. 4. 2019; uzávěrka přihlášek: 13. 3. 2019

Dětská scéna ve Strašecí 2019: 27. – 28. 4. 2019; uzávěrka přihlášek: 27. 3. 2019

Přihlášky budou ke stažení na počátku nového kalendářního roku v příslušných rubrikách.