Rubriky
Setkání ve Strašecí

Kdo bude vystupovat na Setkání ve Strašecí 2019?

Na letošním setkání vystoupí celkem osm souborů, které podle přihlášek usilují o postup na celostátní přihlášku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí. Výsledné složení je oproti minulým letům trochu jiné – neuvidíme tradičního účastníka, studentské divadlo Bedřych při Gymnáziu J. A. Komenského a naopak mezi nás poprvé zavítá soubor ze ZUŠ Nymburk. Všechny ostatní soubory už u nás někdy hrály, a když ne na Setkání, tak na Dětské scéně…Úplného nováčka máme tedy jen jednoho.

Vidět můžeme:

Soubor Jen jednou ze Spgš Futurum s.r.o. Praha – inscenace Čokoláda

Soubor Kámoš drámoš ze ZUŠ Turnov – isncenace NNM

Soubor Charlieho Foxíci z Gymnázia J. z Poděbrad Poděbrady – Od hry přes nonsence po absurditu

Soubor Rendez-vous gymnázia Turnov – inscenace Jahody

Dramacentrum Bezejména, z.s. Liberec – inscenace Zimní bitva

Ochotnický divadelní soubor Postupice – inscenace Godot

Soubor DAU při Spgš Futurum s.r.o. Praha – inscenace Koblih

Soubor ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk – isncenace Zuby

Inspirativním představením bude v sobotu 13. 4. od 19.00 inscenace Cikánský boxer v podání Filipa Tellera. Vstup na ni je zdarma pro veškeré diváctvo a těšíme se na hojnou návštěvu Novostrašečanů. Stejně tak i všechna „soutěžní“ představení jsou volně přístupná bez vstupného.