Rubriky
Informace

Setkání 2003

Výsledková listina, hodnocení a časový harmonogram

Zhodnocení přehlídky

Krajská postupová přehlídka mladých a studentských divadelních souborů proběhla 22.3. 2003 (Šlo již od druhý ročník této přehlídky, poprvé se konala 19.- 11.4. 2002 jako součást postupové přehlídky Dětská scéna Stochov). Původně byla plánována do tří dnů – v pátek 21.3. inspirativní představení divadla Luna Stochov a seznamovací dílny pro účastníky, v sobotu a v neděli soutěžní představení, rozborové semináře a dílny pro účastníky. Přihlášeno bylo celkem 6 souborů, dva však týden před přehlídkou odřekly svou účast vzhledem ke chřipkové epidemii (bylo zrušeno druhé představení souboru Vrtule Slaný a odřekla ZUŠ Kouřim). Díky tomuto faktu byl program upraven a přehlídka zkrácena do jednoho dne.

Počet účastníků přehlídky i přes její zkrácení převyšoval stovku- v soutěžních představeních hrálo 63 účastníků, dalších 42 z různých souborů (např. starší žáci ZUŠ Žatec, středoškolský soubor z Frýdlantu, žáci ZUŠ Rakovník) a mladí divadelníci, kteří nebyli členy žádných souborů, ale přehlídky se zúčastnili taktéž.

Mezi představeními se konaly rozborové semináře (lektorský sbor přehlídky pracoval ve složení Jaroslav Kodeš, Kateřina Baranowská, Jana Machalíková) a dílny (vedli Michal Isteník, Roman Štabrňák, Lenka Vávrová a Martina Tothová – všichni jsou bývalými členy souboru dramatický klub při Gymnáziu J.A. Komenského v Novém Strašecí, v současné sobě vysokoškolští studenti zabývající se divadlem).

Úroveň představení byla nevyrovnaná. Setkali jsme se studentskou recesí, která však byla pochopitelná pouze pro ty, kteří aktéry znali (Gymnázium Čelákovice), představení ze studentského života vzniklé adaptací románu Gymnázium a GOA Sedlčany), pokus o výsostný metaforický tvar inspirovaný písní (Vrtule Slaný) a pokus o vlastní parodickou hru (Gymnázium Nové Strašecí). Herecké výkony kolísaly – mohli jsme sledovat vyspělé herecké výkony, ale i první začátečnické krůčky.

Rozborové semináře byly vedeny v přátelském duchu, lektorský sbor se ale nevyhýbal kritice představení, nabízel témata k úvahám. Do diskusí se zapojovali účastníci přehlídky mnohem více, než tomu bývá na přehlídkách „dospělých“ amatérských divadelníků. Úroveň vyjadřování byla nečekaně vysoká, mnozí účastníci byli v teoretické divadelní rovině velmi poučeni.

Lektoři dílen se setkali s velkým zájmem účastníků, ačkoli byly dílny dobrovolné, jejich kapacita 20 účastníků na dílnu byla přeplněna.

V pozdních večerních hodinách po rozborových seminářích jsme provedli reflexi průběhu přehlídky u účastníků. Studenti přivítali, že přehlídka byla oddělena od Dětské scény, protože se cítí jako specifická skupina, která zasluhuje zájem. Chtěli by více času na diskuse a dílny, větší účast souborů na přehlídce, více možností setkávání mezi sebou. Se všemi těmito požadavky počítá třídenní koncepce přehlídky, která se takto potvrdila jako správná.

Přehlídka probíhala v Domě kultury Stochov, jehož personál se mladým divadelníkům věnoval maximálně. Obzvláště technici během dne vyřešili několik podstatných zádrhelů, jelikož nezkušené souboru nedovedly ve svých přihláškách přesně vyjádřit své požadavky a tyto pak vyvstaly přímo na místě.

S organizační pomocí a péčí o soubory pomohli studenti Gymnázia J.A. Komenského v Novém Strašecí (pro příští rok uvažujeme o přesunutí přehlídky do Nového Strašecí, kde je možnost i komorního prostoru v novém divadelním sále ZUŠ). Ředitelkou a dramaturgyní přehlídky byla Iva Dvořáková a hlavním organizátorem a dobrou duší celého dění vedoucí DK Stochov Tomáš Baroch.

Přehlídkou lze, i přes její letošní kratší dobu trvání, hodnotit jako úspěšnou. Podařilo se uspořádat skutečné setkání mladých divadelníků, nabídnout jim konfrontaci výsledků práce s jinými soubory, umožnit jim získat další informace z oblasti divadla a setkat se s odborníky.

V celé České republice proběhly letos celkem 4 takto specializované přehlídky mladých divadelních souborů a do budoucna se hledají další organizátoři a kulturní zařízení pro připravení dalších krajských postupových přehlídek ve věkové kategorii divadelníků 15 –26 let. Vzhledem k tomu, že v roce 2003 byla poprvé uspořádána celostátní přehlídka mladého divadla (Prima sezóna Náchod) s postupovým klíčem, musíme konstatovat, že region Střední Čechy zareagoval velmi rychle. Do budoucna očekáváme, že se podaří zvětšit informovanost mladých souborů (informace o krajských kolech prošla jen odborným tiskem o amatérském divadle a nebyla zaslána na školy) a že se počet účastníků ještě zvětší.

Iva Dvořáková
ředitelka přehlídky

Výsledková listina

Lektorský sbor přehlídky Setkání Stochov 2003 ve složení Jaroslav Kodeš, Kateřina Baranowská, Jana Machalíková

  • k výběru na Náchodskou prima sezónu doporučuje na 1. místě soubor GOA Sedlčany s hrou Gymnázium
  • k výběru na Náchodskou prima sezónu doporučuje na 2. místě soubor Vrtule při 3. ZŠ Slaný s hrou Nikola Sanders
  • uděluje diplom Arance Chlivényiové za herecký výkon v roli Ludmily z Lemberka ve hře Jan z Lipan, díl 1306/1310
  • uděluje diplom Petru Sůsovi za scénu k představení Gymnázium
  • uděluje diplom Alče Vopatové za choreografii k představení Gymnázium
  • uděluje diplom souboru GOA Sedlčany za odvážný a rozsáhlý dramaturgický kolektivní počin
  • uděluje diplom souboru Vrtule při 3. ZŠ Slaný za směřování k svébytnému metaforickému tvaru
  • uděluje diplom Alexandru Průšovi za scénář hry Jan z Lipan, díl 1306/1310

Časový harmonogram

9:00 hod
příprava Vrtule Slaný

10:00
krátké zahájení přehlídky a představení lektorského sboru
Vrtule Slaný – Nikola Sanders

10:30
bourání Vrtule Slaný

10:45
příprava Divadlo po uši Čelákovice

11:00
Divadlo po uši Čelákovice – Historka SDYGR APPR

11:40
bourání Divadlo po uši Čelákovice

11:45 – 12:55
obědová pauzička

12:00 – 14:00
příprava GOA Sedlčany

13:00 – 13:55
hodnocení Nikola Sanders a Historka SDYGR APPR

14:00
GOA Sedlčany – Gymnázium

15:30 – 16:30
bourání GOA Sedlčany

15:45 – 16:45
dílna pro účastníky přehlídky

16:30 – 16:55
příprava DK Gymnázium Nové Strašecí

17:00
DK Gymnázium Nové Strašecí – Jan z Lipan 1306/1310

16:40
bourání DK Gymnázium Nové Strašecí

18:00 – 19:00 (či dle potřeby déle)
rozbor představení Gymnázium a Jan z Lipan 1306/1310 a vyhlášení výsledků přehlídky