Rubriky
Informace

Prima setkání ve Strašecí 2004

Hodnocení a program přehlídky.

Plakát s programem přehlídky

Zhodnocení přehlídky

Krajská přehlídka studentského a mladého divadla se konala v Novém Strašecí, ale má za sebou již dvouletou tradici. Její počátky jsou spojeny se Stochovem. Poprvé proběhla nesoutěžně jako součást Krajské přehlídky dětských recitačních, loutkářských a divadelních souborů Dětská scéna Stochov v dubnu roce 2002. Podruhé se konala již samostatně v březnu 2003 v DK Stochov a byla postupová na Náchodskou Prima sezónu. Pro rok 2004 byla po dohodě s IPOS-Artama Praha přenesena do Nového Strašecí (z důvodu většího zázemí pro její konání a jejího spojení s Dramatickým klubem při Gymnáziu J.A. Komenského Nové Strašecí).

V roce 2004 tato přehlídka s názvem Prima setkání ve Strašecí proběhla za finanční podpory Krajského úřadu Středočeského kraje a Ministerstva kultury České republiky. Byla postupová na Prima sezónu Náchod 2004 a Šrámkův Písek 2004. Toto spojení se osvědčilo, a proto tomu tak bude i v příštích letech. Je počítáno, že tato přehlídka se stane zázemím pro studentské divadlo ve Středních Čechách, jelikož díky rozborovým seminářům a pracovním dílnám plní i funkci metodickou.

Hlavními organizátory přehlídky byl Dramatický klub při Gymnáziu J.A. Komenského, Městský úřad Nové Strašecí a ZUŠ Nové Strašecí. Realizační tým pracoval ve složení Iva Dvořáková (gymnázium a ZUŠ Nové Strašecí) a Martina Tothová (Městký úřad Nové Strašecí).

Přehlídky se zúčastnilo celkem 8 divadelních souborů, 7 představení bylo soutěžních – 6 se ucházelo o postup na Prima sezónu Náchod a jedno o Šrámkův Písek. Součástí přehlídky byly i rozborové semináře ke všem představením přehlídky, vedené lektorským sborem přehlídky ve složení Jaroslav Kodeš (režisér Československého rozhlasu, režisér amatérského souboru J.K. Tyl Rakovník), Luděk Richter (Praha,loutkář a pedagog, vedoucí kursů pro vedoucí divadelních souborů se zaměřením na režii a loutkářství, metodik pro oblast amatérského a dětského divadla) a Ivana Pernicová (herečka divadlo Minor Praha, vedoucí středoškolských divadelních souborů).

Představení se odehrávala ve dvou hracích prostorech – Modrý sál ZUŠ (5 představení) a sál Novostrašeckého kulturního centra (3 představení). Zázemím organizačního štábu přehlídky se stal foyer NKC. Rozborové semináře se konaly v prostorách baru v NKC. Dílny probíhaly ve 4 prostorách v ZUŠ.

Přehlídka nabídla účastníkům celkem 4 pracovní dílny: herec a prostor (Roman Štabrňák, student činoherního herectví Damu Praha, herec divadla V.A.D. Kladno), herec a text (Daniela Šteruská, studentka Škvoreckého literární akademie Praha, herečka Nostradivadlo NS), herec a hlas (Martina Tothová (studetka oboru výchovná dramatika Damu Praha, herečka Nostradivadlo NS) a herec a komunikace (Lenka Vávrová, studentka psychologie MU Brno. Po dobu přehlídky proběhly celkem 3 dílny s časovou dotací vždy 1 a půl hodiny. Všechny byly vždy naplněny, v některých případech zájem účastníků převyšoval kapacitní možnosti dílny (herec a hlas, herec a prostor). Tak přehlídka prokázala, že studenti mají zájem se dál vzdělávat v oborech souvisejících s divadlem a že je při přehlídkách nutné jim v tomto vycházet vstříc.

Divácká účast na přehlídkových představeních byla poměrně slušná. Kapacitně menší Modrý sál (60 míst) byl při všech představeních zcela naplněn, v sále NKC se pohybovalo tak 50 – 120 diváků. Nejslabší divácká účast byla v neděli dopoledne (45 diváků).Všechna představení byla navštěvována veřejností. Nejvíce diváků bylo na přehlídce v pátek večer a v sobotu dopoledne. Novostrašecká veřejnost svou účastí přehlídku významně podpořila. Vstup byl pro všechny volný, bez vstupného.

Lektorský sbor přehlídky nominoval na Náchodskou prima sezónu představení Léčba neklidem (ZUŠ Kralupy) a doporučil představení Přátelství (DDM Přemyšlenská Praha 8) a Panika. Panika? Panika! aneb jak vyloupit naši banku (Mrsťa Prsťa Kouřim). Dále bylo zveřejněno 7 dalších ocenění (blíže viz výsledková listina). Na přehlídku Šrámkův Píseň nebyl nominován žádný soubor.

Celkový počet účastníků přehlídky (členů vystupujících souborů, jejich vedoucích a dalších účastníků . např. nehrající soubory z okolí, které se přijely podívat a účastnily se rozborových seminářů apod.) se pohybuje mezi čísly 110-130.

Účastníci se po dobu přehlídky stravovali v četných strašeckých pohostinstvích, personál baru v NKC vyšel organizátorům vstříc a na objednávku dopředu bylo možné zajistit stravování přímo v NKC, čehož využilo asi 15 účastníků.

Jedinou vadou na kráse přehlídky a spokojenosti účastníků byla zima v sále NKC, na kterou si účastníci často stěžovali.

Při rozhovorech s účastníky přehlídky se též ukázalo, že nefunguje informační servis. Ačkoliv jsme rozeslali charakteristiku přehlídky a přihlášky na krajský úřad a bylo nám slíbeno, že budou propozice rozeslány na střední školy, pravděpodobně k tomu nedošlo. Většina účastníků se o konání přehlídky dozvěděla z odborného tisku pro amatérské divadlo (Amatérská scéna) či přímo od organizátorů samotných a též na jiných přehlídkách. Jeden ze souborů tušil, že přehlídka je na světě, a učinil dotaz na Artama Praha. Ani jeden soubor se o přehlídce nedozvěděl z pošty přišlé od nadřízeného orgánu. V tomto směru je třeba práci organizátorů zlepšit.

Iva Dvořáková
ředitelka přehlídky