Rubriky
Informace

Prima setkání ve Strašecí 2005

Hodnocení, výsledky a program přehlídky

Plakát s programem přehlídky

Zhodnocení přehlídky

Středočeská přehlídka studentského a mladého experimentujícího divadla Prima setkání ve Strašecí 2005 proběhla jako třídenní. Zúčastnilo se jí celkem 9 inscenací, které se o nominace v přihláškách na NáPrS a ŠP ucházela takto:

 • Maskaráda (soubor Mrsťa Prsťa Kouřim): NáPrS, ŠP
 • Moře, Modravé horizonty… (DK Gymnázia JAK Nové Strašecí): NáPrS
 • Blues pro černého pasažéra (Vrtule Slaný): NáPrS, ŠP
 • Apples, Journeys (Bez slovníku Roztoky u Prahy): NáPrS
 • O lásce a oddanosti (ZUŠ Rakovník): NáPrS
 • Neochotné strašení – improvizace (Studio přestupní stanice Mělník): ŠP
 • O existence pudinku se přesvědčíme tím, že ho sníme (D.O.D. Nula morčat, Čerčany): ŠP
 • Sekáč aneb Co se stane, když Smrť přijde práci (Časumálo DDM hl.m. Prahy): NáPrS
 • Král William, drama synů a dcer (Dagmar, Karlovy Vary) – toto představení bylo zvoleno organizátory přehlídky jako inspirativnní na závěr přehlídky

Vzhledem k tomu, že některé soubory vyznačily na přihlášky směřování na dvě národní přehlídky, byly upozorněny na to, že se mohou zúčastnit pouze jené národní přehlídky a že o jeich směřování na NáíPrS nebo na ŠP rozhodne lektorský sbor.

Lektorský sbor pracoval jako tříčlenný ve složení: Luděk Richter (předseda lektorského sboru a garant propozic – spolu s ředitelkou přehlídky I. Dvořákovou), Hana Franková a Iveta Dřízhalová (členem lektorského sboru a garantem propozic měl být původně Jaroslav Kodeš, ten se ale v pátek 18.3. 2005 pro nemoc omluvil, náhradníkem se tedy stala Iveta Dřízhalová).

Přehlídky se zúčastnilo 125 hrajících členů souborů. Představení byla veřejně přístupná bez vstupného, počty místních diváků se pohybovaly průměrně mezi 20 – 30 diváky, nejvíce navštíveno bylo představení Moře, modravé horizonty… místního Dramatického klubu při gymnáziu v Novém Strašecí, na které přišlo vice než 50 místních diváků. Větší diváckou návštěvnost měla představení zařazená na odpolední hodiny a na sobotu večer.

Rozborové semináře proběhly v přátelské atmosféře, potěšitelné je, že se jich zúčastnili nejen členové souborů, jejichž představení byla právě hodnocena, ale i členové ostatních souborů.

Pro účastníky přehlídky byly připraveny tyto dílny: Herec a dialog (lektor Roman Štabrňák, student činoherního herectví DAMU Praha), Herec a řeč těla (Lenka Vávrová, studentka psychologie univerzity v Brně) a Herec a situace (Martina Tothová, studentka KVD DAMU Praha). Všichni lektoři byli věkem blízko účastníkům dílen a zkušenostmi s divadlem ze studentského života (všichni jsou bývalými členy Dram. Klubu při GNS a herci amatérských souborů). Dílny měly časovou dotaci 1,5 hodiny a proběhly celkem třikrát. POočet účastníků na dílnách se pohyboval mezi 8 – 20 v jedné skupině. Nejméně obsazená byla dílna v časném sobotním odpoledni, která se z časových důvodů musela překrývat s rozborovým seminářem. Ostatní dílny pak už probíhaly mimo rozborové semináře a účast na nich byla větší. Dílny byly účastníky hodnoceny pozitivně.

Pouze tři soubory odehrály svoje představení,zúčastnily se rozborového semináře svého představení a odjely, ostatní soubory se většiny přehlídkového programu zúčastnily a využily možnosti noclehu v prostorách ZUŠ Nové Strašecí. Díky tomu plnila přehlídka i své metodické poslání – vzdělávat účastníky a navazovat komunikaci mezi soubory, které se jí zúčastní. Během přehlídky byla domluvena I některá výměnná představení mezi soubory.

Přehlídku finančně podpořil KÚ Středočeského kraje, Ministerstvo kultury ČR a město Nové Strašecí, které zafinancovalo náklady na realizaci inspirativního představení , pořídilo zajímavá ocenění pro soubory (každý účastník získal hrneček s logem přehlídky a oceněné soubory dostaly hromadné vstupenky do pražské ZOO, na hrad Křivoklát, do Rabasovy galerie v Rakovníku či do všech poboček rakovnického muzea) a umožnilo realizaci přehlídkových představení v Novostrašeckém kulturním centru.

Hrací prostory pro přehlídku byly dva – komorní jeviště v Modrém sale ZUŠ, to letos (na rozdíl od loňského roku) využila většina souborů. Druhým prostorem bylo velké jeviště v Novostrašeckém kulturním centru. Prostor v NKC byl oproti loňsku vylepšen lepším technickým zázemím přehlídky (po loňském zcela novém zvukovém zařízení na letošek obec nechala zrekonstruovat technické zázemí jeviště a tak se na příští rok můžeme těšit na rekonstrukci světeného parku, který je nyní jedinou slabinou tohoto prostoru).

Organizační a technický štáb přehlídky byl složen z pracovníků NKC Nové Strašecí, členů Dramatického klubu pri gymnáziu a herců spolku pro kulturní činnost NoStraDivadlo a celkový počet členů štábu přehlídky byl 7 (2 technici pro Modrý sál, 2 technici pro NKC, 1 organizátor dílen a rozborových seminářů, 1 pracovník na výplatu cestovného a 1 ředitelka).

Účastníci, kteří se zúčastnili i loňského ročníku přehlídky v jejím závěru prohlásili, že úroveň představení byla letos o něco vyšší (to potvrdil i člen lektorského sboru L. Richter) než loni a přivítali nabitější program.

Iva Dvořáková
ředitelka přehlídky

Výsledková listina – 2005

Lektorský sbor přehlídky Prima setkání ve Strašecí 2005 ve složení Luděk Richter, Hana Franková a Iveta Dřízhalová uděluje tato ocenění:

 • Na celostátní přehlídku studentského divadla Náchodská prima sezóna 2005 nominuje inscenaci Apples – Journeys souboru Bez slovníku Roztoky u Prahy
 • Do programu celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek 2005 doporučuje inscenaci Blues pro černého pasažéra souboru Vrtule Slaný
 • Do programu celostátní přehlídky studentského divadla Náchodská prima sezóna 2005 doporučuje do širšího výběru inscenaci Sekáč aneb Co se stane, když Smrť přijde o práci souboru Časumálo DDM hl.m. Prahy
 • Cenu souboru Bez slovníku Roztoky u Prahy za inscenaci Apples – Journeys
 • Cenu souboru Mrsťa Prsťa Kouřim za vytvoření masek a herectví s nimi
 • Cenu Dorotě Tiché, Tereze Sléhové a Magdaleně Tiché za herectví v inscenaci Apples – Journeys
 • Cenu souboru LDO ZUŠ Rakovník za muzicírování v inscenaci O lásce a oddanosti
 • Cenu harmonikářce Ivetě Schagererové za hudební doprovod k inscenaci Blues pro černého pasažéra
 • Cenu Filipu Neradovi za pokus o politickou satiru v textu hry O existenci pudinku se přesvědčíme tím, že ho sníme

Fotogalerie

(bude doplněna)