Rubriky
Informace

Prima setkání ve Strašecí 2006

Krátké ohlédnutí za přehlídkou společně s výsledkovou listinou.

Plakát s programem přehlídky

Zhodnocení přehlídky

Středočeská přehlídka studentského a mladého experimentujícího divadla Prima setkání ve Strašecí 2006 proběhla jako třídenní. Zúčastnilo se jí celkem 11 inscenací, které se o nominace v přihláškách na NáPrS a ŠP ucházely takto:

 • …a ochraň nás před Šelmou (soubor Mrsťa Prsťa Kouřim): NáPrS
 • Zrození – tajemství života (DS Přestupní stanice Neratovice): ŠP
 • TVáří v TVář (DS Přestupní stanice, studio Kulturní vrány, Neratovice): NáPrS
 • Úžasná svatba (Šimáček, SPŠ Stavební a OU Kladno): NáPrS
 • Poslední bludička (Dramaklub SOU Hluboš): NáPrS
 • Dialogy (Bára a já, Neratovice): NáPrS
 • Noční můry (Zazelena utržená, ZUŠ Nové Strašecí): NáPrS
 • Lumpacivagabundus sníme (DDM a DS Jiří Poděbrady):NáPrS
 • Čekárna (Vrtule Slaný): ŠP, NáPrS
 • Ochotné strašení (DS Přestupní stanice Neratovice): ŠP
 • Večerní máj (HOP – HOP, Ostrov) – toto představení bylo zvoleno organizátory přehlídky jako inspirativní na závěr přehlídky

Vzhledem k tomu, že jeden soubor vyznačil na přihlášku směřování na dvě národní přehlídky, byl upozorněn na to, že se může zúčastnit pouze jedné národní přehlídky a že o jejich směřování na NáPrS nebo na ŠP rozhodne lektorský sbor.

Lektorský sbor pracoval jako tříčlenný ve složení: Luděk Richter (předseda lektorského sboru a garant propozic), Jaroslav Kodeš (též garant propozic) a Irena Konývková (garant propozic na NáPrS).

Přehlídky se zúčastnilo 113 hrajících členů souborů (technický personál – zvukaři a osvětlovači – není v tomto počtu započítán).

Představení byla veřejně přístupná bez vstupného, počty místních diváků se oproti loňskému roku zvýšily. Největší diváckou účast měla večerní představení v pátek (70 diváků) a v sobotu (kolem stovky), nedělní inspirativní představení (70) a představení novostrašeckého souboru Zazelena utržená v sobotu odpoledne (65). Počet diváků nikdy neklesl pod 40.

Rozborové semináře proběhly v přátelské atmosféře. Zúčastnily se jich nejen hodnocené soubory, ale i členové některých dalších souborů.

Pro účastníky přehlídky byly připraveny tyto dílny: Herec v situaci (lektor Roman Štabrňák, student činoherního herectví DAMU Praha), Herec v prostoru (Daniela Šteruská, studentka Škvoreckého literární akademie Praha, herečka NoStraDivadla) a Herec v pohybu (Martina Tothová, studentka KVD DAMU Praha a herečka NoStraDivadla). V původním plánu byla ještě dílna vedená Lenkou Vávrovou, studentkou MU Brno, která se měla zabývat mimikou a gestikou. Tu jsme zrušili pro malý zájem. Všichni lektoři realizovaných tří dílen byli věkem a zkušenostmi s divadlem ze studentského života blízko účastníkům dílen (všichni jsou bývalými členy Dram. klubu při GNS). Dílny měly časovou dotaci 1,5 hodiny a proběhly celkem třikrát. Oproti loňskému roku byla účast na dílnách nižší (4 – 11 účastníků ve skupině). Částečně to bylo způsobeno tím, že početnější soubory (Mrsťa Prsťa Kouřim a DDM a DS Jiří Poděbrady) pouze odehrály svá představení, zúčastnily se rozborového semináře a odjely. Celého programu přehlídky se zúčastnily soubory s menším počtem členů (2-7). Dva soubory nevyužily možnosti dílen vůbec, i když setrvaly na přehlídce celou dobu. V úvaze proto je, zda by v příštím roce neměl být snížen počet dílen na dvě. Frekventanti dílen hodnotili program dílen pozitivně. Ti, kteří během přehlídky vystřídali všechny tři dílny, hodnotili kladně to, že se program dílen vzájemně doplňoval a každá nabízela jiný úhel pohledu.

Vzhledem k menšímu počtu členů hrajících souborů využilo možnosti noclehu v ZUŠ méně lidí (počet spáčů byl 27).

Přehlídka byla finančně zajištěna záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing.Petra Bendla a grantem Ministerstva kultury. Město Nové Strašecí zafinancovalo náklady na realizaci inspirativního představení , pořídilo ocenění pro účastníky (každý účastník získal pouzdro se dvěma tužkami s logem přehlídky) a získalo partnerství ZOO Praha (2 volné hromadné vstupenky pro oceněné soubory) a Muzea TGM v Rakovníku (1 hromadná vstupenka pro oceněný soubor). Dále město Nové Strašecí umožnilo realizaci přehlídkových představení v Novostrašeckém kulturním centru a převzalo financování části cestovného pro soubory. ZUŠ Nové Strašecí poskytla své prostory pro představení komorního rázu, dílny a pro rozborové semináře a štáb přehlídky a nesla část nákladů na propagaci přehlídky. SRPDŠ při Gymnáziu J.A.Komenského zafinancovalo propagaci přehlídky a napomohlo jejímu organizačnímu zajištění. Bylo připraveno nést část nákladů na dopravu souborů, nakonec toho však nebylo třeba. Zajistilo také nového partnera přehlídky Středočeské divadlo Kladno (volná vstupenka na představení pro oceněný soubor) a sponzorské dary pro jednotlivce a soubory (knižní poukázky a trička GNS).

Hrací prostory pro přehlídku byly dva – komorní jeviště v Modrém sale ZUŠ, to letos využila polovina souborů. Druhým prostorem bylo velké jeviště v Novostrašeckém kulturním centru. Prostor v NKC se letos ukázal jako problematický pro soubory s náročným světelným scénářem představení, jelikož zatím nedošlo na rekonstrukci světelného parku. Proto si soubory hrající v NKC musely zajistit vlastní světelný park, který si přivezly s sebou. Ve dvou případech vypomohlo světelné vybavení ZUŠ Nové Strašecí.

Organizační a technický štáb přehlídky byl složen z pracovníků NKC Nové Strašecí (2), členů divadla Mařeni a Pařeny pri gymnáziu (15 – k nim viz níže) a herců spolku pro kulturní činnost NoStraDivadlo (5).

Základní tým štábu přehlídky pracoval jako sedmičlenný. (2 technici pro Modrý sál, 2 technici pro NKC, 1 organizátor dílen a rozborových seminářů, 1 pracovník na výplatu cestovného a 1 ředitelka).

Členové Divadla Mařeni a Pařeny při gymnáziu se starali především o dobrou náladu po celou dobu přehlídky. 6 jeho členů se podílelo na přípravě celkového rámce přehlídky – příběhu z prostředí mafie, který propojoval celou přehlídku. Před každým představením se odehrála krátká scéna, v níž byl představen hrající soubor. Zbylých 9 studentů vypomáhalo při organizaci dílen, přestavbách hracího prostoru, přípravě občerstvení pro lektorský sbor (soutěž o nejlepší bábovku pro lektory), úklidových pracích, tisku účastnických listů a závěrečných ocenění. Užší propojení členů Divadla Mařeni a Pařeny a herců NoStraDivadla při vlastní organizaci přehlídky se ukázalo jako pozitivní a zajistilo hladký průběh přehlídky. Studenti gymnázia se zúčastňovali přehlídkových představení a rozborových seminářů a někdy i dílen (většina z nich je však pro pracovní povinnosti nemohla využít).

Úroveň soutěžních představení byla nižší než v loňském roce, což potvrdil i člen lektorského sboru Luděk Richter, který se zúčastnil i přehlídky loňské.

Přehlídku navštívili i členové některých studentských divadel, která letos na přehlídce nevystupovala, ale byla na loňském ročníku (Časumálo Praha, Bez slovníku Roztoky).

Iva Dvořáková
ředitelka přehlídky

Výsledková listina – 2006

Lektorský sbor přehlídky Prima setkání ve Strašecí 2006 ve složení Luděk Richter, Irena Konývková a Jaroslav Kodeš uděluje tato ocenění:

 • Na celostátní přehlídku studentského divadla Náchodská prima sezóna 2006 nominuje inscenaci …a ochraň nás před šelmou! souboru Mrsťa Prsťa Kouřim
 • Do programu celostátní přehlídky studentského divadla Náchodská prima sezóna 2006 doporučuje do širšího výběru inscenaci Noční můry souboru Divadlo Zazelena utržená ZUŠ Nové Strašecí
 • Do programu celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek 2006 doporučuje do širšího výběru inscenaci Čekárna souboru Vrtule Slaný
 • Cenu souboru Divadlo Zazelena utržená ZUŠ Nové Strašecí za kolektivní herectví v inscenaci Noční můry
 • Cenu souboru Divadlo Zazelena utržená ZUŠ Nové Strašecí za uchopení tématu v inscenaci Noční můry
 • Cenu souboru DDM a DS Jiří Poděbrady za temperamentní herectví
 • Cenu souboru Vrtule Slaný za směřování k autorské výpovědi
 • Cenu kolektivu Dramaklubu Hluboš za bezprostřední přístup k inscenaci Poslední bludička
 • Cenu Ladě Austové za herecký výkon v inscenaci …a ochraň nás před šelmou!
 • Cenu Martinu Drahovzalovi za vytvoření autorského textu …a ochraň nás před šelmou!
 • Cenu Barboře Novosadové a Julii Machačové za autorský přístup k inscenaci Dialogy

Fotogalerie

(bude doplněna)